Predstavitev

Senovo je naselje v Mestni občini Krško. Leži sredi senovskega podolja, ob cesti Brestanica-Podsreda. Skozi kraj tečeta Belski in Dovški potok, ki se združita v Senovski potok.

Senovo se je v večji kraj razvilo šele po 1. svetovni vojni, na to je vplivalo odkritje in sistematično odkopavanje premoga.


Zgodovina kraja

Dolina pod južnim pobočjem Bohorja je bila naseljena že vsaj v mlajši kameni dobi, torej pred okoli 4000 leti. Imamo dokaze, da so pred okoli 2000 leti v dolini prebivali Kelti in Rimljani. Prvi znani pisni dokument o obstoju organiziranega življenja v dolini izvira iz leta 895. Senovo pa se prvič omenja 1432 kot vas. Najstarejše jedro Senovega na levem bregu Senovskega potoka pod Armezom (445 m), se imenuje še danes Vas (tudi Senovska vas) in je ohranilo nekatere značilnosti nekdanje kmečke vasi.

Kraj je postal pomembnejši po letu 1796, ko je podkovski kovač Andrej Grabner na Reštanju odkril premog. Sledilo je odprtje premogovnika, ki je deloval do leta1995, ko so ga zaradi izčrpanosti nahajališč začeli zapirati.

V starih časih so otroci iz doline, če niso stanovali več kot uro hoda od šole, hodili v osnovno šolo v Brestanico. Iz severnega dela doline je prihajalo v šolo približno polovica obveznikov. Zaradi povečanja števila prebivalcev na Senovem po začetku industrializacije doline je jeseni leta 1923 tudi Senovo dobilo svojo osnovno šolo. Šest let je šola delovala v neprimernem poslopju, leta 1929 se je pa preselila v novozgrajen objekt, ki še sedaj služi temu namenu.

Napredno gibanje se je na Senovem razvilo kmalu po 1. svetovni vojni. Premogarji so že 4. novembra 1918 iz svoje uprave pregnali nemške uradnike. Središče naprednega političnega in kulturnega življenja je postal leta 1925 zgrajen delavski dom, v katerem je imelo svoje prostore prosvetno društvo Svoboda.

Na Senovem je bilo tudi močno središče narodnoosvobodilnega gibanja v skrajnem jugovzhodnem delu nemškega zasedbenega ozemlja. V noči z 9. na 10. februar 1944 je na svojem pohodu na Štajersko prišla na Senovo XIV. divizija. Skupaj s Kozjanskim bataljonom je napadla orožniško postajo ter uničila separacijo, skladišče materiala in strojnico. O tem dogodku priča spomenik v parku pred zdravstvenim domom. Takrat se je partizanom pridružila avstrijska posadka približno 300 mož z vso opremo in se kot 5. bataljon vključila v Kozjanski odred. Sredi Senovega stoji spomenik padlim borcem NOB in žrtvam okupatorja z območja Senovega.

Staro Senovo je imelo leta 1910 le 262 prebivalcev, leta 1931 pa že 977, ko so tu začeli sistematično izkopavati večje količine premoga.

Največje število prebivalcev je na Senovem in v pripadajočih vaseh živelo v letu 1953 - skoraj 5.000. Zaradi zmanjšanja zalog premoga so začeli po letu 1963, ko je bilo v premogovniku zaposlenih do tisoč ljudi, izkop zmanjševati in premogovnik postopno zapirati. Delavci so se prekvalificirali in se zaposlili v Metalni ali poiskali druge zaposlitvene priložnosti.

Senovo je danes sodobno naselje s stanovanjskimi bloki in družinskimi hišami, zgrajenimi ob Dovškem potoku v smeri proti Bohorju in ob Belskem potoku proti Reštanju, Ravnam in Malem Kamnu ter ob Senovskem potoku vse do Brestanice.

Središče naselja je ob cesti proti Podsredi. Ob tej so: župnijska cerkev, osnovna šola, kulturni dom, trgovine, gostilne, bencinski servis, obrtne delavnice, sedeži društev in KS, knjižnica in vrtec.

Osnovno šolo XIV. divizije Senovo danes obiskujejo učenci: s Senovega, z Malega Kamna, z Reštanja, z Dobrove, iz Šedma, iz Brezja, iz Kališovca, iz Dovškega, iz Stranj in z Gorenjega Leskovca.

Moderna zgodovina Senovega je res premogovniška, kar je mogoče opaziti na vsakem koraku. V kraju danes na to obdobje spominjajo obcestni panoji, spomenika Svetilka in Kocka rudarjenja, premogovniški rov v osnovni šoli, ki je urejen kot mali rudarski muzej, zbirka transportnih sredstev v Ravnah, muzej na Reštanju in še kaj.

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.
Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

homeenvelopeuserphonechevron-down