Pripravljen osnutek OPPN za sončno elektrarno Jalovišče - "Štirc"

KS Senovo je bila pozvana k oddaji 1.mnenja na izdelan osnutek OPPN za sončno elektrarno na območju nekdanjega rudniškega jalovišča na Senovem ("Štirc").

https://www.krsko.si/objava/857638

Ob upoštevanju prejšnjih mnenj je Svet KS Senovo, na svoji 15. redni seji 11.06.2024, sprejel sklep, s katerim investitorja poziva k izdelavi presoje vplivov na bivanjske razmere okoliških prebivalcev.

1.mnenje

 

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.
Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

homeenvelopeuserphonechevron-down