Poziv za zakup zemljišč za urbane vrtove

Spoštovani,

Mestna občina Krško daje v zakup zemljišča, začasno urejene za urbane vrtove, na parcelni številki 439/1 in 439/3 v k. o. Dovško.

Na razpolago so 4 parcele v velikosti od 60 do 90 m2. Posamezna parcela se lahko razdeli na dva dela. Zemljišče se odda v zakup na podlagi Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Krško za potrebe vrtičkarstva  (Uradni list RS, št. 61/23), (Odlok) in Sklepa o določitvi cene zakupa zemljišč Mestne občine Krško za potrebe vrtičkarstva z dne 18. 4. 2023 (Cenik).

Vse zainteresirane vabimo, da oddajo vlogo na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško v fizični ali elektronski obliki na naslov obcina.krsko@krsko.si,  z naslovom »zakup vrta«, ki naj vsebuje: ime in priimek, naslov, pošta, davčna številka, telefonska številka, e-naslov in status zakupnika (zaposlen, upokojenec, nezaposlen).

Mestna občina bo vodila seznam po zaporedju prispelih vlog.

Prednost bodo imeli uporabniki vrtov, ki so mlade družine, imajo status nezaposlenega in odločbo CSD ter upokojenci.

Dodatne informacije lahko prejmete na Oddelku za gospodarske dejavnosti, na telefonski številki 07/ 49 81 319.

 

                                    Mestna občina Krško

 

https://krsko.si/objava/943444

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.  |  Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

© 2023 KS Senovo. Vse pravice pridržane.
Piškotki  |  Izjava o dostopnosti  | Pišite nam

homeenvelopeuserphonechevron-down