Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS Senovo v letu 2024

Razpis za podelitev priznanj KS Senovo v letu 2024

Pravilnik o priznanjih Krajevne skupnosti Senovo