Vabilo na delavnico Rokodelske skupine DU Senovo

Zapora ceste LC 191021 Bohor - nadaljevanje del

Obvestilo za javnost: odgovori vodstva ZD Krško

Obvestilo Kostak - marec 2024

Obvestilo za javnost: asfaltacija Delavske ulice

Obvestilo za javnost: problematika ZP Senovo

Obvestilo Kostak - februar 2024

Obvestilo za javnost: OSNUTEK UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI KRŠKO

Koledar prireditev ob prazniku KS Senovo - vabljeni!

Obvestilo za javnost glede umestitve sončne elektrarne